CSM (klorsulfonirani polietilenski kavčuk, hypalon)

To je sintetični kavčuk za voluminozne izdelke, ki je pridobljen z obdelavo polietilena v raztopini s klorom in žveplovim dioksidom. Je zelo odporen na vremenske razmere (UV, ozon, kisik), na vodo, kisline in baze, kemikalije, visoke in nizke temperature. Uporablja se ga za čevlje za sneg, saj vedno bolj nadomešča neopren, ker je lažji in bolj vzdržljiv material.

Uporaba:
tesnila, membrane, brizgani izdelki, napihljivi čolni.

Prednosti:

  • odlična odpornost proti oksidaciji, ozonu, UV sevanju, kemikalijam, kislinam, bazam,
  • je negorljiv.

Slabosti:

  • je slabo stisljiv,
  • trajno se deformira pri nizkih in visokih temperaturah.

Temperaturna odpornost: od – 30 °C do 130 °C.

Trdota: 45–90 Shore A.