NBR (nitril, akrilonitril-butadienski kavčuk, buna-N)

Nitril je najpogosteje uporaben elastomer v proizvodnji polimerov, gum, umetnih vlaken … Nitrilna guma (NBR) je sintetični kavčuk, pridobljen s kopolimerizacijo akrilonitrila in butadiena. Vsebnost akrilonitrila v nitrilnih tesnilnih mešanicah bistveno niha (18 % do 50 %) in vpliva na fizikalne lastnosti končnega materiala. Večja kot je vsebnost akrilonitrila, boljša je odpornost na olja in goriva, hkrati pa se zmanjšata elastičnost in odpornost na skrčenje. Z nizko vsebnostjo akrilonitrila ima dobre nizkotemperaturne lastnosti. Glede na nasprotujoča si dejstva se pogosto naredi kompromis, zato se vzame srednja vsebnost akrilonitrila.

Guma NBR ima dobre mehanske lastnosti v primerjavi z drugimi elastomeri ter visoko odpornost na obrabo. Slabost nitrila je njegova slaba odpornost na ozon. Hitro se stara zaradi vremenskih in atmosferskih vplivov. Obstajajo tudi hidrirani tipi HNBR z višjo odpornostjo na ozon in staranje. Izboljšana različica NBR je karboksilirana nitrilna guma (XNBR)z boljšo odpornostjo proti obrabi, ki se uporablja za tesnila v industriji.

Uporaba:
tesnila, membrane, cevi, izdelki odporni na olje, nizke temperature, splošna uporaba v industriji.

Prednosti:

  • odlična odpornost na obrabo,
  • obstojnost v bencinu, mineralnih masteh in oljih.

Slabosti:

  • slaba odpornost na vremenske razmere,
  • srednja odpornost na vročino.

Temperaturna odpornost: od – 30 °C do 110 °C.

Trdota: 30–95 Shore A.