Lastnosti gume

Najpomembnejša lastnost gume, po kateri se bistveno loči od drugih materialov, je njena elastičnost. Tako je npr. mogoče z raztezanjem gumeni trak podaljšati do 10-krat, ko pa prenehamo z raztezanjem, se trak povrne v prvotni položaj.

Poleg elastičnosti ima guma lahko še niz drugih dobrih lastnosti, odvisnih od izbire kvalitete materiala: majhna obraba, nepropustnost za vodo in zrak, dobra odpornost na kisline in baze, dobro tlačno deformacijo, ostane prožna pri nizkih temperaturah, obstojna pri visokih temperaturah (tudi do 340 oC) lahko je odporna na bencin, mineralna olja, UV sevanje … Guma se tudi odlično spaja z drugimi materiali, npr. s plastiko ali s kovinami, kjer se združita elastičnost gume in togost kovin.

Lastnosti, ki jih imajo gumeni izdelki, so odvisne od receptur, od postopkov mešanja zmesi in od proizvodnega procesa samih izdelkov.