HNBR (hidrogeniran nitril, hidrogenirani akrilonitril-butadienski kavčuk)

HNBR je kavčuk, ki je pridobljen z vezanjem vodika na akrilonitril-butadienski kavčuk. Ima podobne značilnosti kot NBR, le da je veliko bolj odporen proti visokim temperaturam in proti oksidaciji. Ima tudi boljšo odpornost proti obrabi in visoko mehansko vzdržljivost. Zaradi teh pozitivnih lastnosti se pogosto uporablja v prehrambni in farmacevtski industriji. Pri proizvodnji mlečnih izdelkov so morali EPDM zamenjati z HNBR zaradi visoke vsebnosti maščob v mlečnih izdelkih.

Uporaba:
O-ringi, tesnila, izdelki odporni na nafto, olja, prehrambna in farmacevtska industrija, avtomobilska industrija.

Prednosti:

  • odpornost na živalska in rastlinska olja, vodo in vodno paro,
  • odpornost na razkužila, polarna in organska topila, razredčene kisline in alkalne raztopine,
  • boljša oksidacijska in toplotna stabilnost kot NBR,
  • boljša odpornost proti obrabi,
  • višja mehanska trdnost,
  • večja odpornost proti ozonu in staranju.

Slabosti:

  • zmanjšana elastičnost pri nizkih temperaturah.

Temperaturna odpornost: od – 45 °C do 150 °C.

Trdota: 45–98 Shore A.