CO/ECO (epiklorhidrinski kavčuk, hydrin)

Je sintetični kavčuk, ki je pridobljen s polimerizacijo epiklorhidrina (tip CO), s kopolimerizacijo epiklorhidrina in etilenoksida (tip ECO) ali s terpolimerizacijo epiklorhidrina, etilenoksida in diena (tip ETER). Zelo odporen je na mineralna olja, vremenske vplive in ozon. Ta vrsta gume potrebuje daljši čas vulkanizacije in ponavadi tudi temperiranje.

Uporaba:
tesnila, membrane, mehke cevi, obloge valjev.

Prednosti:

  • visoka odpornost na mineralna olja, mast, gorivo, ozon, kisik, visoke in nizke temperature,
  • slaba propustnost plinov.

Slabosti:

  • ne veže se s kovino,
  • ni odporen na alkohol, estre, ketone,
  • slaba odbojna elastičnost,
  • trajno se deformira pri nizkih temperaturah.

Temperaturna odpornost: od – 35 °C do 130 °C.

Trdota: 40–90 Shore A.